Synonimy.pl

Synonimy do słowa przynależność
1. członkostwo, udział, współudział, uczestnictwo, uczestniczenie, współuczestnictwo, partycypacja
2. praw.rzecz, ruchomość