Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dawno
1. dawniej , niegdyś , kiedyś , przen wczoraj , drzewiej , ongi , ongiś , onegdaj , het , w odległych czasach , za czasów króla Ćwieczka , za króla Piasta , dawnymi czasy/laty , przed laty , swego czasu , kopę lat
2. poprzednio , wcześniej , przedtem , uprzednio