Synonimy.pl

Synonimy do słowa dawno
1. dawniej, niegdyś, kiedyś, przenwczoraj, drzewiej, ongi, ongiś, onegdaj, het, w odległych czasach, za czasów króla Ćwieczka, za króla Piasta, dawnymi czasy/laty, przed laty, swego czasu, kopę lat
2. poprzednio, wcześniej, przedtem, uprzednio