Synonimy.pl

Synonimy do słowa dekalog
1. kodeks, regulamin, statut, katechizm, prawa, przepisy, nakazy, zasady, kanony, normy, prawidła, pryncypia, przykazania, dziesięć/dziesięcioro przykazań