Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dekalog
1. kodeks , regulamin , statut , katechizm , prawa , przepisy , nakazy , zasady , kanony , normy , prawidła , pryncypia , przykazania , dziesięć/dziesięcioro przykazań