Synonimy.pl

Synonimy do słowa kodeks
1. regulamin, statut, ordynacja, kanony, prawa, przepisy, nakazy, zasady, normy, prawidła, pryncypia, przykazania, dekalog, zbiór ustaw/przepisów prawnych