Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kodeks
1. regulamin , statut , ordynacja , kanony , prawa , przepisy , nakazy , zasady , normy , prawidła , pryncypia , przykazania , dekalog , zbiór ustaw/przepisów prawnych