Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa deprecjonować
1. dewaluować , degradować , lekceważyć , bagatelizować , dezawuować , analizować , posp flekować , przedstawiać w gorszym/złym świetle