Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa lekceważyć
1. bagatelizować , ignorować , marginalizować , banalizować , deprecjonować , przemilczać , pomijać , lekce sobie ważyć , gwizdać/kichać na coś/kogoś , nic/niewiele sobie nie robić z czegoś , nie przykładać/przywiązywać wagi do czegoś , puszczać coś mimo uszu , słuchać piąte przez dziesiąte , zamykać/zatykać uszy na coś , nie dbać o coś , dbać o coś jak pies o piątą nogę , mieć coś/kogoś w nosie
2. traktować z pogardą pogardzać , gardzić , nisko coś/kogoś cenić , patrzeć/traktować kogoś z góry , mieć coś/kogoś za nic , żywić pogardę dla kogoś , mieć coś/kogoś za psi pazur , mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu , traktować kogoś per noga/per nogam/przez nogę