Synonimy.pl

Synonimy do słowa lekceważyć
1. bagatelizować, ignorować, marginalizować, banalizować, deprecjonować, przemilczać, pomijać, lekce sobie ważyć, gwizdać/kichać na coś/kogoś, nic/niewiele sobie nie robić z czegoś, nie przykładać/przywiązywać wagi do czegoś, puszczać coś mimo uszu, słuchać piąte przez dziesiąte, zamykać/zatykać uszy na coś, nie dbać o coś, dbać o coś jak pies o piątą nogę, mieć coś/kogoś w nosie
2. traktować z pogardąpogardzać, gardzić, nisko coś/kogoś cenić, patrzeć/traktować kogoś z góry, mieć coś/kogoś za nic, żywić pogardę dla kogoś, mieć coś/kogoś za psi pazur, mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu, traktować kogoś per noga/per nogam/przez nogę