Synonimy.pl

Synonimy do słowa gardzić
1. traktować z pogardąpogardzać, postponować, poniewierać, nisko coś/kogoś cenić, patrzeć/traktować kogoś z góry, mieć coś/kogoś za nic, mieć/żywić pogardę dla czegoś/kogoś, mieć coś/kogoś za psi pazur, mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu, traktować kogoś per noga/ per nogam/przez nogę
2. nic sobie nie robić z czegośpogardzać, bagatelizować, lekceważyć, kpić, drwić, gwizdać/kichać na coś, nie przejmować się, mieć coś w nosie, pospmieć coś (głęboko) gdzieś
3. odrzucać coś z pogardąpogardzać, wyrzekać się, obywać się, rezygnować, potępiać, odmawiać sobie