Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa gardzić
1. traktować z pogardą pogardzać , postponować , poniewierać , nisko coś/kogoś cenić , patrzeć/traktować kogoś z góry , mieć coś/kogoś za nic , mieć/żywić pogardę dla czegoś/kogoś , mieć coś/kogoś za psi pazur , mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu , traktować kogoś per noga/ per nogam/przez nogę
2. nic sobie nie robić z czegoś pogardzać , bagatelizować , lekceważyć , kpić , drwić , gwizdać/kichać na coś , nie przejmować się , mieć coś w nosie , posp mieć coś (głęboko) gdzieś
3. odrzucać coś z pogardą pogardzać , wyrzekać się , obywać się , rezygnować , potępiać , odmawiać sobie