Synonimy.pl

Synonimy do słowa pogardzać
1. traktować z pogardągardzić, postponować, poniewierać, nisko coś/kogoś cenić, patrzeć/traktować z góry, mieć coś/kogoś za nic, mieć/żywić pogardę dla czegoś/ kogoś, mieć coś/kogoś za psi pazur, mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu, traktować kogoś per noga/per nogam/przez nogę
2. nic sobie nie robić z czegośgardzić, bagatelizować, lekceważyć, kpić, drwić, gwizdać/kichać na coś, nie przejmować się czymś, posp.mieć coś (głęboko) gdzieś, mieć coś w nosie
3. odrzucać coś z pogardągardzić, wyrzekać się, obywać się, rezygnować, potępiać, odmawiać sobie