Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa pogardzać
1. traktować z pogardą gardzić , postponować , poniewierać , nisko coś/kogoś cenić , patrzeć/traktować z góry , mieć coś/kogoś za nic , mieć/żywić pogardę dla czegoś/ kogoś , mieć coś/kogoś za psi pazur , mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu , traktować kogoś per noga/per nogam/przez nogę
2. nic sobie nie robić z czegoś gardzić , bagatelizować , lekceważyć , kpić , drwić , gwizdać/kichać na coś , nie przejmować się czymś , posp. mieć coś (głęboko) gdzieś , mieć coś w nosie
3. odrzucać coś z pogardą gardzić , wyrzekać się , obywać się , rezygnować , potępiać , odmawiać sobie