Synonimy.pl

Synonimy do słowa drwić
1. podrwiwać, szydzić, wyszydzać, kpić, pokpiwać, podkpiwać, ironizować, wyśmiewać (się), naśmiewać się, prześmiewać się, podśmiewać się, podżartowywać, natrząsać się, naigrawać się, nabijać się, ośmieszać, wyzłośliwiać się, lekceważyć, kpinkować, dworować, żartować z czegoś/kogoś, gwizdać na coś/kogoś, kichać na coś/kogoś, mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu, mieć coś/kogoś w nosie, nic sobie nie robić z czegoś/ko-goś, stroić (sobie) drwinki/drwiny/kpiny (z czegoś/ kogoś), pospmieć coś/kogoś (głęboko) gdzieś