Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa drwić
1. podrwiwać , szydzić , wyszydzać , kpić , pokpiwać , podkpiwać , ironizować , wyśmiewać (się) , naśmiewać się , prześmiewać się , podśmiewać się , podżartowywać , natrząsać się , naigrawać się , nabijać się , ośmieszać , wyzłośliwiać się , lekceważyć , kpinkować , dworować , żartować z czegoś/kogoś , gwizdać na coś/kogoś , kichać na coś/kogoś , mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu , mieć coś/kogoś w nosie , nic sobie nie robić z czegoś/ko-goś , stroić (sobie) drwinki/drwiny/kpiny (z czegoś/ kogoś) , posp mieć coś/kogoś (głęboko) gdzieś