Synonimy.pl

Synonimy do słowa szydzić
1. wyszydzać, drwić, podrwiwać, kpić, pokpiwać, podkpiwać, ironizować, wyśmiewać (się), naśmiewać się, prześmiewać się, podśmiewać się, śmiać się (w kułak), podżartowywać, natrząsać się, naigrawać się, nabijać się, ośmieszać, wyzłośliwiać się, kpinkować, dworować, żartować z czegoś/kogoś, sączyć jad, stroić (sobie) drwinki/drwiny/kpiny (z czegoś/kogoś), grać komuś na nosie, nic sobie nie robić z czegoś/kogoś, odnosić się do kogoś z szyderstwem, smagać coś/kogoś biczem satyry