Synonimy.pl

Synonimy do słowa natrząsać się
1. naigrawać się, naśmiewać się, wyśmiewać, prześmiewać się, podśmi ewać się, nabijać się, kpić, pokpiwać, podkpiwać, drwić, podrwiwać, wyszydzać, szydzić, ironizować, podżartowywać, wyzłośliwiać się, żartować z czegoś/kogoś, kpinkować, dworować, odnosić się do kogoś z szyderstwem, smagać coś/ kogoś biczem satyry