Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa natrząsać się
1. naigrawać się , naśmiewać się , wyśmiewać , prześmiewać się , podśmi ewać się , nabijać się , kpić , pokpiwać , podkpiwać , drwić , podrwiwać , wyszydzać , szydzić , ironizować , podżartowywać , wyzłośliwiać się , żartować z czegoś/kogoś , kpinkować , dworować , odnosić się do kogoś z szyderstwem , smagać coś/ kogoś biczem satyry