Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa natrząsać się
1. naigrawać się, naśmiewać się, wyśmiewać, prześmiewać się, podśmi ewać się, nabijać się, kpić, pokpiwać, podkpiwać, drwić, podrwiwać, wyszydzać, szydzić, ironizować, podżartowywać, wyzłośliwiać się, żartować z czegoś/kogoś, kpinkować, dworować, odnosić się do kogoś z szyderstwem, smagać coś/ kogoś biczem satyry