Synonimy.pl

Synonimy do słowa ironizować
1. drwić, podrwiwać, szydzić, kpić, pokpiwać, podkpiwać, wyśmiewać, naśmi ewać się, prześmiewać się, podśmiewać się, śmiać się (w kułak), naigrawać się, natrząsać się, nabijać się, autoironizować, kpinkować