Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ironizować
1. drwić , podrwiwać , szydzić , kpić , pokpiwać , podkpiwać , wyśmiewać , naśmi ewać się , prześmiewać się , podśmiewać się , śmiać się (w kułak) , naigrawać się , natrząsać się , nabijać się , autoironizować , kpinkować