Synonimy.pl

Synonimy do słowa podrwiwać
1. podkpiwać, pokpiwać, kpić, drwić, szydzić, wyszydzać, ironizować, ośmieszać, wyśmiewać (się), naśmiewać się, prześmiewać się, podśmiewać się, natrząsać się, naigrawać się, nabijać się, wyzłośliwiać się, żartować z czegoś/kogoś, kpinkować, dworować, grać komuś na nosie, mieć coś/kogoś w dużym/głębokim poważaniu, mieć coś/kogoś w nosie, odnosić się do kogoś z szyderstwem, nic sobie nie robić z czegoś/kogoś, smagać coś/kogoś biczem satyry