Synonimy.pl

Synonimy do słowa postponować
1. pomiatać, poniewierać, pogardzać, lekceważyć, lekce sobie ważyć, nisko cenić, mieć za nic, traktować kogoś per noga/per nogam/przez nogę, traktować kogoś jak popychadło, mieć coś/kogoś za psi pazur, mieć coś/ kogoś w dużym/głębokim poważaniu, patrzeć na kogoś z góry/wysoka, nie liczyć się z kimś, jeździć na kimś jak na łysej kobyle, posp.mieć coś/kogoś (głęboko) gdzieś