Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dokumentacja
1. akta , archiwum , archiwalia , faktografia , dowody , źródła , kartoteka , dossier , bank/baza danych , materiały źródłowe