Synonimy.pl

Synonimy do słowa dokumentacja
1. akta, archiwum, archiwalia, faktografia, dowody, źródła, kartoteka, dossier, bank/baza danych, materiały źródłowe