Synonimy.pl

Synonimy do słowa dwuznacznie
1. dwojako, niejednoznacznie, ambiwalentnie, niejasno, niezrozumiale, zawile, zawikłanie, wymijająco, okrężnie, aluzyjnie, nieczytelnie, mglisto, mgliście, mętnie, nieprecyzyjnie