Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa nieprecyzyjnie
1. niedokładnie , nieściśle , niestarannie , niedbale , nieuważnie , nieporządnie , nierzetelnie , bez należytej staranności , od niechcenia , na kolanie , byle jak , z grubsza , posp. na odwal (się) , wulg. na odpieprz (się)
2. np. wypowiadać się ogólnikowo , szkicowo , pobieżnie , mgliście , mglisto , dwuznacznie , niejednoznacznie , nieściśle , wymijająco , piąte przez dziesiąte