Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieprecyzyjnie
1. niedokładnie, nieściśle, niestarannie, niedbale, nieuważnie, nieporządnie, nierzetelnie, bez należytej staranności, od niechcenia, na kolanie, byle jak, z grubsza, posp.na odwal (się), wulg.na odpieprz (się)
2. np. wypowiadać sięogólnikowo, szkicowo, pobieżnie, mgliście, mglisto, dwuznacznie, niejednoznacznie, nieściśle, wymijająco, piąte przez dziesiąte