Synonimy.pl

Synonimy do słowa ogólnikowo
1. ogólnie, powierzchownie, fragmentarycznie, pobieżnie, mglisto, mgliście, niejasno, niekonkretnie, nieprecyzyjnie, niedokładnie, nieściśle, niejednoznacznie