Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ogólnie
1. powszechnie , generalnie , globalnie , uniwersalnie , pospolicie , w czambuł
2. ogólnikowo , ramowo , schematycznie , szkicowo , sumarycznie , wstępnie , pobieżnie , niekonkretnie , nieprecyzyjnie , nieściśle , w zarysie , w głównych/grubszych/ogólnych zarysach