Synonimy.pl

Synonimy do słowa ogólnie
1. powszechnie, generalnie, globalnie, uniwersalnie, pospolicie, w czambuł
2. ogólnikowo, ramowo, schematycznie, szkicowo, sumarycznie, wstępnie, pobieżnie, niekonkretnie, nieprecyzyjnie, nieściśle, w zarysie, w głównych/grubszych/ogólnych zarysach