Synonimy.pl

Synonimy do słowa szkicowo
1. ramowo, schematycznie, ogólnie, wstępnie, roboczo, nieprecyzyjnie, niedokładnie, zgrubnie, z grubsza, w zarysie