Synonimy.pl

Synonimy do słowa na odpieprz (się)
1. wulgbyle jak, aby zbyć, niestarannie, niedbale, nieuważnie, nieporządnie, niechlujnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niesumiennie, nieobowiązkowo, niesolidnie, nierzetelnie, bałaganiarsko, chaotycznie, bezładnie, partacko, po partacku, po fuszersku, mało uważnie, bez należytej staranności, od niechcenia, na kolanie, pospna odwal (się)