Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa na odpieprz (się)
1. wulg byle jak , aby zbyć , niestarannie , niedbale , nieuważnie , nieporządnie , niechlujnie , niedokładnie , nieprecyzyjnie , niesumiennie , nieobowiązkowo , niesolidnie , nierzetelnie , bałaganiarsko , chaotycznie , bezładnie , partacko , po partacku , po fuszersku , mało uważnie , bez należytej staranności , od niechcenia , na kolanie , posp na odwal (się)