Synonimy.pl

Synonimy do słowa egzemplifikować
1. ilustrować, unaoczniać, wyrażać, oddawać