Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa oddawać
1. zwracać , zdawać , przekazywać , dostarczać , odnosić , zanosić , doręczać , ofiarowywać , składać , umieszczać
2. pot sprzedawać , odsprzedawać , rozprzedawać , odstępować , zbywać , opychać , wciskać , spieniężać , upłynniać , przehandlowywać , spuszczać , posp opylać
3. np. klimat epoki przedstawiać , odzwierciedlać , odbijać , wyrażać , ukazywać , pokazywać , uzewnętrzniać , odtwarzać , obrazować , ilustrować , nakreślać , rysować , przelewać/ rzucać coś na papier , dawać wyraz czemuś
4. odpłacać (podobną/równą/tą samą miarką a. monetą) , odpłacać się , wypłacać się , odwzajemniać (się) , odwdzięczać się , wywdzięczać się , posp odpalantowywać