Synonimy.pl

Synonimy do słowa oddawać
1. zwracać, zdawać, przekazywać, dostarczać, odnosić, zanosić, doręczać, ofiarowywać, składać, umieszczać
2. potsprzedawać, odsprzedawać, rozprzedawać, odstępować, zbywać, opychać, wciskać, spieniężać, upłynniać, przehandlowywać, spuszczać, pospopylać
3. np. klimat epokiprzedstawiać, odzwierciedlać, odbijać, wyrażać, ukazywać, pokazywać, uzewnętrzniać, odtwarzać, obrazować, ilustrować, nakreślać, rysować, przelewać/ rzucać coś na papier, dawać wyraz czemuś
4. odpłacać (podobną/równą/tą samą miarką a. monetą), odpłacać się, wypłacać się, odwzajemniać (się), odwdzięczać się, wywdzięczać się, pospodpalantowywać