Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa odtwarzać
1. przywracać dawny stan rekonstruować , odbudowywać , restaurować , odrestaurowywać , rewaloryzować , reprodukować , regenerować
2. dawać wyraz czemuś przedstawiać , oddawać , przypominać , odzwierciedlać , opisywać , obrazować , przywoływać , odmalowywać , malować , opowiadać , relacjonować , nakreślać , ukazywać , portretować , ilustrować
3. np. nagranie puszczać