Synonimy.pl

Synonimy do słowa pokazywać
1. przedstawiać, prezentować, demonstrować, manifestować, wskazywać, odkrywać, odsłaniać, obnażać, obnosić, ujawniać, roztaczać, dawać do obejrzenia
2. ukazywać, obrazować, odzwierciedlać, rysować, nakreślać, szkicować, charakteryzować, odtwarzać, wyrażać, wyobrażać, oddawać, ilustrować
3. dawać dowódokazywać, przejawiać, uzewnętrzniać, udowadniać, dowodzić, wykazywać, unaoczniać, uobecniać, uzmysławiać, dawać po sobie znać
4. np. jak coś zrobićwskazywać, wyjaśniać, objaśniać, instruować, tłumaczyć, przeszkalać, zapoznawać, zaznajamiać, oświecać, obznajamiać