Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa pokazywać
1. przedstawiać , prezentować , demonstrować , manifestować , wskazywać , odkrywać , odsłaniać , obnażać , obnosić , ujawniać , roztaczać , dawać do obejrzenia
2. ukazywać , obrazować , odzwierciedlać , rysować , nakreślać , szkicować , charakteryzować , odtwarzać , wyrażać , wyobrażać , oddawać , ilustrować
3. dawać dowód okazywać , przejawiać , uzewnętrzniać , udowadniać , dowodzić , wykazywać , unaoczniać , uobecniać , uzmysławiać , dawać po sobie znać
4. np. jak coś zrobić wskazywać , wyjaśniać , objaśniać , instruować , tłumaczyć , przeszkalać , zapoznawać , zaznajamiać , oświecać , obznajamiać