Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wykazywać
1. okazywać , pokazywać , uzewnętrzniać , ujawniać , objawiać , przejawiać , wyjawiać , unaoczniać , uwidaczniać , wyrażać , manifestować , demonstrować , dawać odczuć/znać po sobie
2. udowadniać , dowodzić , uzasadniać , argumentować , dokumentować , zbijać kontrargumenty , dawać dowody , popierać dowodami , przeprowadzać dowód