Synonimy.pl

Synonimy do słowa wykazywać
1. okazywać, pokazywać, uzewnętrzniać, ujawniać, objawiać, przejawiać, wyjawiać, unaoczniać, uwidaczniać, wyrażać, manifestować, demonstrować, dawać odczuć/znać po sobie
2. udowadniać, dowodzić, uzasadniać, argumentować, dokumentować, zbijać kontrargumenty, dawać dowody, popierać dowodami, przeprowadzać dowód