Synonimy.pl

Synonimy do słowa argumentować
1. udowadniać, dowodzić, wywodzić, wykazywać, uzasadniać, tłumaczyć, przekonywać, motywować, objaśniać, wyjaśniać, perswadować, eksplikować, wyłuszczać, przytaczać/wysuwać/wytaczać argumenty, szermować argumentami, dawać dowody, popierać dowodami, wytoczyć armaty/ciężką artylerię/ciężkie działa przeciwko czemuś/komuś, zbijać kontrargumenty