Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa argumentować
1. udowadniać , dowodzić , wywodzić , wykazywać , uzasadniać , tłumaczyć , przekonywać , motywować , objaśniać , wyjaśniać , perswadować , eksplikować , wyłuszczać , przytaczać/wysuwać/wytaczać argumenty , szermować argumentami , dawać dowody , popierać dowodami , wytoczyć armaty/ciężką artylerię/ciężkie działa przeciwko czemuś/komuś , zbijać kontrargumenty