Synonimy.pl

Synonimy do słowa dowodzić
1. udowadniać, uzasadniać, wykazywać, argumentować, świadczyć, dokumentować, przytaczać argumenty, szermować argumentami, dawać dowody, popierać dowodami, zbijać kontrargumenty, dawać świadectwo czemuś/o czymś
2. komenderować, przewodzić, przewodniczyć, prowadzić, kierować, menedżerować, rządzić, szefować, sterować, zawiadywać, zarządzać, władać, pilotować, kapitanować, trząść, kręcić, sprawować dowództwo, mieć pod swoją komendą, być u steru, dzierżyć ster, stać na czele, grać pierwsze skrzypce, trzymać kogoś krótko, pociągać za sznurki