Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dowodzić
1. udowadniać , uzasadniać , wykazywać , argumentować , świadczyć , dokumentować , przytaczać argumenty , szermować argumentami , dawać dowody , popierać dowodami , zbijać kontrargumenty , dawać świadectwo czemuś/o czymś
2. komenderować , przewodzić , przewodniczyć , prowadzić , kierować , menedżerować , rządzić , szefować , sterować , zawiadywać , zarządzać , władać , pilotować , kapitanować , trząść , kręcić , sprawować dowództwo , mieć pod swoją komendą , być u steru , dzierżyć ster , stać na czele , grać pierwsze skrzypce , trzymać kogoś krótko , pociągać za sznurki