Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kierować
1. np. antenę, reflektor nakierowywać , skierowywać , orientować , zwracać , obracać , celować
2. np. autem prowadzić , manewrować , sterować
3. np. pytanie adresować , wystosowywać , skierowywać
4. np. chorego do lekarza skierowywać , wysyłać , ekspediować
5. np. firmą zarządzać , rządzić , zawiadywać , dowodzić , administrować , menedżerować , komenderować , dyrygować , szefować , liderować , władać , † a. podn włodarzyć , sprawować kontrolę , mieć coś/kogoś pod sobą , stać na czele , mieć/trzymać w garści/łapie , grać pierwsze skrzypce , trzymać kogoś krótko , pociągać za sznurki , być u steru , trzymać ster