Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa prezentować
1. przedstawiać , pokazywać , ukazywać , demonstrować , eksponować , przedkładać , unaoczniać , serwować , przybliżać , referować , relacjonować , roztaczać , wytaczać , zapoznawać/zaznajamiać z czymś/kimś , dawać do obejrzenia
2. np. program zapowiadać , anonsować
3. przen. uosabiać , objawiać , uzewnętrzniać , wyrażać , ujawniać , przejawiać , reprezentować , okazywać , manifestować , dawać wyraz czemuś