Synonimy.pl

Synonimy do słowa przybliżać
1. zbliżać, przysuwać, dosuwać, dopychać, dociągać
2. skracać terminprzyśpieszać
3. np. ludzijednoczyć, łączyć, konsolidować, integrować
4. czynić bardziej znanymprzedstawiać, prezentować, zaznajamiać, uprzystępniać, uprzytamniać, uzmysławiać, uświadamiać