Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przybliżać
1. zbliżać, przysuwać, dosuwać, dopychać, dociągać
2. skracać terminprzyśpieszać
3. np. ludzijednoczyć, łączyć, konsolidować, integrować
4. czynić bardziej znanymprzedstawiać, prezentować, zaznajamiać, uprzystępniać, uprzytamniać, uzmysławiać, uświadamiać