Synonimy.pl

Synonimy do słowa uświadamiać
1. uzmysławiać, uprzytamniać, zaznajamiać, wtajemniczać, tłumaczyć, przedstawiać, informować, przybliżać, prezentować, oświecać, stawiać komuś coś przed oczy