Synonimy.pl

Synonimy do słowa referować
1. relacjonować, przedstawiać, omawiać, opowiadać, prezentować, zaznajamiać, przybliżać, streszczać, tłumaczyć, zdawać sprawę, składać relację, dzielić się wrażeniami