Synonimy.pl

Synonimy do słowa charakteryzować
1. dawać czemuś wyrazokreślać, opisywać, przedstawiać, obrazować, ukazywać, wyrażać, oddawać, portretować, rysować, ilustrować, odzwierciedlać
2. cechować, znamionować, wyróżniać