Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa charakteryzować
1. dawać czemuś wyraz określać , opisywać , przedstawiać , obrazować , ukazywać , wyrażać , oddawać , portretować , rysować , ilustrować , odzwierciedlać
2. cechować , znamionować , wyróżniać