Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa określać
1. opisywać , wypowiadać , wyrażać , nazywać , formułować , kreślić , charakteryzować , ujmować w słowa
2. np. położenie, datę definiować , szacować , ustalać , wskazywać , wyznaczać , kwantyfikować , oznaczać , znaczyć , uwarunkowywać , determinować , uściślać , precyzować , konkretyzować , fiksować , ujednoznaczniać , uszczegóławiać , ustanawiać , datować , umiejscawiać , lokalizować , wytyczać , krystalizować , wykrystalizowywać