Synonimy.pl

Synonimy do słowa określać
1. opisywać, wypowiadać, wyrażać, nazywać, nakreślać, kreślić, charakteryzować, ujmować w słowa
2. np. położenie, datędefiniować, szacować, ustalać, wskazywać, wyznaczać, kwantyfikować, oznaczać, znaczyć, uwarunkowywać, determinować, uściślać, precyzować, konkretyzować, fiksować, ujednoznaczniać, uszczegóławiać, ustanawiać, datować, umiejscawiać, lokalizować, wytyczać, krystalizować, wykrystalizowywać