Synonimy.pl

Synonimy do słowa konkretyzować
1. ukonkretniać, urzeczywistniać, realizować, materializować, spełniać, przeprowadzać, wcielać coś w czyn/życie, czynić coś realnym
2. precyzować, uszczegółowiać, uściślać, określać, ustalać, definiować, oznaczać, uwyraźniać, formułować, krystalizować, wykrystalizowywać