Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa konkretyzować
1. ukonkretniać , urzeczywistniać , realizować , materializować , spełniać , przeprowadzać , wcielać coś w czyn/życie , czynić coś realnym
2. precyzować , uszczegółowiać , uściślać , określać , ustalać , definiować , oznaczać , uwyraźniać , formułować , krystalizować , wykrystalizowywać