Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ustalać
1. określać , nakreślać , definiować , wyznaczać , oznaczać , naznaczać , formułować , precyzować , uszczegóławiać , normować , uściślać , konkretyzować , ustanawiać , uzgadniać , obgadywać , ugadywać , domawiać , fiksować , decydować o czymś
2. np. fakty, przyczynę rozpoznawać , identyfikować , diagnozować , interpretować , odczytywać , odgadywać , wyjaśniać , rozgryzać , przenikać , poznawać , zgłębiać , rozpracowy-wać , rozszyfrowywać
3. np. przewagę umacniać , utrwalać , ugruntowywać , konsolidować
4. geol. petryfikować , zeskalać