Synonimy.pl

Synonimy do słowa ustalać
1. określać, nakreślać, definiować, wyznaczać, oznaczać, naznaczać, formułować, precyzować, uszczegóławiać, normować, uściślać, konkretyzować, ustanawiać, uzgadniać, obgadywać, ugadywać, domawiać, fiksować, decydować o czymś
2. np. fakty, przyczynęrozpoznawać, identyfikować, diagnozować, interpretować, odczytywać, odgadywać, wyjaśniać, rozgryzać, przenikać, poznawać, zgłębiać, rozpracowy-wać, rozszyfrowywać
3. np. przewagęumacniać, utrwalać, ugruntowywać, konsolidować
4. geol.petryfikować, zeskalać