Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa znaczyć
1. oznaczać , wskazywać , dowodzić , sygnalizować , równać się , świadczyć o czymś
2. opatrywać znakiem oznaczać , zaznaczać , naznaczać , cechować , znakować , piętnować
3. np. granicę wyznaczać , naznaczać , odznaczać , wskazywać , określać , wyodrębniać , wytyczać