Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa odbijać
1. np. piłkę, cios odtrącać , odparowywać , odpierać , kozłować
2. pot.np. tynk odkruszać , odtrącać , obtrącać , wybijać , obtłukiwać , otłukiwać , obkuwać , odkuwać , obijać , obłupywać , utrącać , wyłamywać
3. np. od brzegu odpływać , odcumowywać
4. np. od grupy odchodzić , oddalać się , odłączać się
5. pot.robić odbitki kopiować , powielać , kserować , reprodukować , odciskać
6. np. od tła odbijać się , wyróżniać się , różnić się , odcinać się , odróżniać się , odstawać , kontrastować , rzucać się w oczy
7. np. jeńców oswobadzać , wyswobadzać , uwalniać , wyzwalać , wybawiać
8. pot.np. dziewczynę uwodzić , zabierać