Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa oddalać się
1. odchodzić , wybywać , odłączać się , wynosić się , zabierać się , rozstawać się , wycofywać się , usuwać się , oddzielać się , odsadzać się , rozsypywać się , ulatniać się , urywać się , ewakuować się , ustępować , odstępować , porzucać , zostawiać , opuszczać , znikać , zrywać z kimś
2. tracić więzi z kimś alienować się , izolować się , odizolowywać się , separować się , odseparowywać się , wyobcowywać się , odsuwać się , odgradzać się , odstawać , stronić od ludzi , schodzić komuś z oczu , trzymać się na uboczu , unikać kontaktu/towarzystwa , stawać się obcym , pozostawać w odosobnieniu
3. np. o terminie opóźniać się , przeciągać się , odwlekać się , przesuwać się