Synonimy.pl

Synonimy do słowa oddalać się
1. odchodzić, wybywać, odłączać się, wynosić się, zabierać się, rozstawać się, wycofywać się, usuwać się, oddzielać się, odsadzać się, rozsypywać się, ulatniać się, urywać się, ewakuować się, ustępować, odstępować, porzucać, zostawiać, opuszczać, znikać, zrywać z kimś
2. tracić więzi z kimśalienować się, izolować się, odizolowywać się, separować się, odseparowywać się, wyobcowywać się, odsuwać się, odgradzać się, odstawać, stronić od ludzi, schodzić komuś z oczu, trzymać się na uboczu, unikać kontaktu/towarzystwa, stawać się obcym, pozostawać w odosobnieniu
3. np. o terminieopóźniać się, przeciągać się, odwlekać się, przesuwać się