Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ewokacja
1. przywołanie , przypomnienie , odtworzenie , retrospektywa , retrospekcja , reminiscencja , ożywienie , wskrzeszenie , animacja , nawiązanie , pogłos