Synonimy.pl

Synonimy do słowa ewokacja
1. przywołanie, przypomnienie, odtworzenie, retrospektywa, retrospekcja, reminiscencja, ożywienie, wskrzeszenie, animacja, nawiązanie, pogłos