Synonimy.pl

Synonimy do słowa fakultatywnie
1. dowolnie, nieobowiązkowo, nadobowiązkowo, ponadobowiązkowo, dyskrecjonalnie, do wyboru