Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa fakultatywnie
1. dowolnie, nieobowiązkowo, nadobowiązkowo, ponadobowiązkowo, dyskrecjonalnie, do wyboru