Synonimy.pl

Synonimy do słowa ponadobowiązkowo
1. nadobowiązkowo, fakultatywnie, nieobowiązkowo, nadprogramowo, swobodnie, dyskrecjonalnie, do wyboru