Synonimy.pl

Synonimy do słowa gdyż
1. bo, ponieważ, jako że, dlatego że, albowiem, bowiem, boć