Synonimy.pl

Synonimy do słowa gmin
1. biedota, plebs, lud, nędza, wieśniacy, masy, motłoch, hołota, pospólstwo, warstwa najuboższa, najniższe stany, ludność wiejska