Synonimy.pl

Synonimy do słowa kategorycznie
1. stanowczo, bezwzględnie, zdecydowanie, wyraźnie, jednoznacznie, definitywnie, nieodwołalnie, niewzruszenie, niezachwianie, niezłomnie, nieubłaganie, twardo