Synonimy.pl

Synonimy do słowa jednoznacznie
1. niedwuznacznie, wyraźnie, wyraziście, czytelnie, jasno, przejrzyście, stanowczo, dobitnie, dosadnie, zrozumiale, klarownie, naocznie, konkretnie, wymownie, namacalnie, kategorycznie, definitywnie, zdecydowanie, otwarcie, przekonująco, przekonywająco, explicite, czarno na białym, expressis verbis