Synonimy.pl

Synonimy do słowa jasno
1. widno
2. np. widzieć przyszłośćradośnie, wesoło, pogodnie, beztrosko, ufnie, sielankowo, optymistycznie
3. np. tłumaczyć, pisaćklarownie, wyraźnie, wyraziście, przejrzyście, przystępnie, komunikatywnie, czytelnie, prosto, konkretnie, naocznie, zdecydowanie, jednoznacznie, niedwuznacznie, obrazowo, plastycznie, łatwo, zrozumiale, łopatologicznie, po prostu, czarno na białym, explicite, expressis verbis, czytankowo
4. o dźwiękudźwięcznie, klarownie, czysto