Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyraziście
1. sugestywnie, ekspresywnie, ekspresyjnie, wymownie, dobitnie, czytelnie, namacalnie, obrazowo, plastycznie, wyraźnie, widocznie, kontrastowo, mocno, jednoznacznie, niedwuznacznie, konkretnie, przekonująco, przekonywająco, explicite, jak na dłoni, czarno na białym, expressis verbis