Synonimy.pl

Synonimy do słowa kaznodzieja
1. rel.homiletyk
2. przen.moralizator, moralista, mentor, krytyk, krytykant, recenzent, rezoner, naprawiacz świata
3. przen.krasomówca, orator, retor, mówca