Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kaznodzieja
1. rel. homiletyk
2. przen. moralizator , moralista , mentor , krytyk , krytykant , recenzent , rezoner , naprawiacz świata
3. przen. krasomówca , orator , retor , mówca